Focus pe sustenabilitate

Activitatile de transport rutier au un impact semnificativ asupra mediului înconjurător. Prin urmare, este extrem de important să cunoaștem, să înțelegem și să încercăm să diminuăm consecințele acestui impact asupra naturii și societății. Am definit trei piloni majori de acțiune și ne concentrăm eforturile către acțiuni specifice axate pe acest obiectiv.

Grija față de mediul înconjurător

Încălzirea globală și amprenta de carbon sunt termeni utilizați frecvent în zilele noastre, sectoare precum transporturile și logistica sunt printre principalii generatori de emisii. Acesta este motivul pentru care am stabilit obiective interne pentru creșterea eficienței energetice și pentru a obține emisii de carbon mai scăzute în cadrul ariei noastre operaționale.

În plus, ne orientam către solutii „verzi” prin dezvoltarea transportului combinat (rutier – feroviar). Plănuim să extindem gama de servicii „verzi” prin integrarea de soluții maritime de scurtă distanță.

Nu am uitat nici de acțiunile pe care le putem efectua zilnic: reciclarea hârtiei, a plasticului și a cartonului în cadrul locațiilor noastre.

Etica de afaceri

Parteneriatele de lungă durată nu pot fi realizate fără transparență, încredere și respect. Avem toleranță zero pentru corupție. Ne asiguram ca echipele noastre cunosc în totalitate, împărtășesc și aplică principiile noastre de etică în afaceri în interacțiunile cu clienții, partenerii și furnizorii.

Mediul de lucru

Businessul solid și succesul nostru de până acum sunt rezultatele directe ale muncii oamenilor noștri. Am creat și susținem în mod constant un mediu de lucru care încurajează diversitatea, susține dezvoltarea profesională și starea de bine, alături de dialogul deschis cu angajații. Toate premisele pentru standardele înalte de muncă și siguranță sunt întrunite și respectate.

WeListen!

Puteți evalua oricând serviciile noastre direct pe noua platformă online.